16-8-2019, 9:26 GMT+7

Di Linh nhân rộng mô hình tái canh cà phê ở xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Thực hiện Chương trình sự nghiệp nông nghiệp, từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Di Linh đã đầu tư kinh phí hàng trăm triệu đồng để nhân rộng và phát triển 10 mô hình sản xuất ở các xã Gia Bắc, Sơn Điền, Bảo Thuận và Đinh Trang Thượng.

Theo đó, có 4 mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh nấm, tuyến trùng trong tái canh cà phê năm thứ hai và 4 mô hình tái canh cà phê năm thứ nhất thuộc 8 nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã Gia Bắc, Sơn Điền và Bảo Thuận, có tổng diện tích 0,8 sào, với kinh phí thực hiện khoảng 146,7 triệu đồng.

Cùng với các mô hình nói trên, huyện Di Linh cũng đã triển khai 2 mô hình tưới nước trên cây cà phê bằng hệ thống phun mưa cục bộ dưới tán cây (diện tích 0,6 sào) tại xã Gia Bắc và mô hình tưới nước tiết kiệm trên vườn cây ăn quả (vườn bưởi da xanh ở Đinh Trang Thượng) bằng hệ thống phun mưa cục bộ dưới tán bưởi. Theo đánh giá của Trung tâm Nông nghiệp huyện, hiện các mô hình sản xuất này đều phát triển tốt.


(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,870,363