14-5-2020, 15:48 GMT+7

Di Linh phát triển trên 1 nghìn ha cây Mắc ca

  Hiện nay trên địa bàn huyện Di Linh đang phát triển hơn 1 nghìn 260 ha diện tích mắc ca trồng xen canh với cà phê, trong đó hơn 100 ha diện tích sản xuất thuần kinh doanh với năng suất bình quân 1,5 tấn/ha

 

Riêng cây mắc ca trồng từ năm thứ 8 trở đi đã cho thu hoạch với năng suất khoảng 3 tấn/ha/năm, doanh thu trên dưới 300 triệu đồng/ha/năm. Hiện nông dân đã lựa chọn các giống mắc ca cây ghép thích nghi với điều kiện đất đai, thời tiết, đạt năng suất và chất lượng cao để trồng ở địa phương. Được biết các phẩm từ hạt mắc ca tại Lâm Đồng nói chung đã bắt đầu xuất khẩu sang các nuốc như Hàn Quốc, Singapo và một số quốc gia khác, hứa hẹn đầu ra ổn định cho cây trồng này và tạo động lực cho người dân ở các vùng có thổ nhưỡng thích hợp trồng cây mắc ca phát triển, nhân rộng./.  

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,864