17-4-2020, 13:51 GMT+7

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

 Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cụ thể, điều chỉnh giảm 21,315 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và tăng 101,961 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của Bộ Tư pháp, Ðại học Quốc gia Hà Nội, Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Chính sách xã hội và tỉnh Sóc Trăng. Ðiều chỉnh tăng 676,032 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cho các dự án của các bộ, cơ quan: Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Ðào tạo, Tòa án nhân dân tối cao, Ðại học Quốc gia Hà Nội và các tỉnh: Ðắk Nông, Sóc Trăng. Giao chi tiết 6.278,814 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án của các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Kế hoạch và Ðầu tư, Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân tối cao, Hội nhạc sĩ Việt Nam và các tỉnh: Ðắk Lắk, Yên Bái, Lâm Ðồng, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 được giao, điều chỉnh, thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn từng dự án theo quy định; gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30-4-2020.


(https://nhandan.com.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,867