8-10-2019, 10:34 GMT+7

Đơn Dương: Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 89% diện tích canh tác toàn huyện

 Thông tin từ UBND huyện Đơn Dương, diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao của huyện đạt 10.468 ha/11.763 ha, chiếm 89% diện tích canh tác rau toàn huyện. Trong đó, sản xuất trong nhà kính, nhà lưới là 2.235 ha; tưới tự động, nhỏ giọt 8.206 ha; diện tích điều khiển nhiệt độ, ánh sáng độ ẩm là 19,36 ha; diện tích canh tác không dùng đất là 7,3 ha… Đã có 25% sản lượng nông sản toàn huyện được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, huyện còn khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, canh tác không dùng đất, ứng dụng kỹ thuật canh tác trên giá thể tại những khu vực có điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi để tận dụng lợi thế về khí hậu, thời tiết trong khu vực; nâng hệ số sử dụng đất lên 3 - 3,5 lần/năm.

Vì vậy, giá trị thu nhập từ sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao của nông dân đã đạt từ 250 - 300 triệu đồng/ha/năm; có những mô hình đạt trên 1 tỷ đồng/ha/năm.

(http://baolamdong.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,028