28-7-2020, 12:38 GMT+7

Đơn Dương: Thêm 4 sản phẩm cho chương trình mỗi xã một sản phẩm

 Huyện Đơn Dương đã hướng dẫn cho các xã, thị trấn trên địa bàn đăng ký sản phẩm để huyện đánh giá góp phần nâng số lượng sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
 
Theo đó, 4 sản phẩm đang được huyện đưa vào danh sách đánh giá trong năm nay, đó là chao ớt của Công ty TNHH thực phẩm Đại Bình Dương tại xã Lạc Xuân; bánh tráng xã Lạc Lâm; bột bí Nhật của cơ sở bột bí Nhật An xã Tu Tra và cà phê bột của cơ sở UCK Farm xã Ka Đơn.
 
Bên cạnh hướng dẫn các địa phương đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP,  huyện còn thành lập Hội đồng đánh giá xếp hạng các sản phẩm của các xã, thị trấn. 
 
Trong năm 2019, Đơn Dương có 3 sản phẩm được tỉnh đánh giá và xếp hạng OCOP là Trà túi lọc Đương  quy, đạt 4 sao; Hồng sấy dẻo và Củ năng, đạt 3 sao.
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,498