22-4-2020, 10:10 GMT+7

Đức Trọng - một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu nổi bật

 Hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao... chính là những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ huyện Đức Trọng đạt được nhờ sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng ngày càng phát triển theo hướng nâng cao, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao ngày càng tăng
Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng ngày càng phát triển theo hướng nâng cao, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao ngày càng tăng
 
Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt
 
Theo Huyện ủy Đức Trọng, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa nền kinh tế - xã hội của huyện nhà phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số ngành: nông nghiệp 6,52%; lâm nghiệp 9,5%; thủy sản 5,9%; công nghiệp khai khoáng 11,3%; chế biến chế tạo 11,71%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 6,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 9%, trong đó, thu thuế phí bình quân tăng 15%; GRDP bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%/năm, riêng hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2 - 5%...
 
Những năm qua, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển khá nhanh, đến nay có khoảng 1.455 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với những ngành chủ yếu như phân bón, sơ chế nông sản, chế biến vật liệu xây dựng, chế biến gỗ… góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Ngành thương mại, dịch vụ phát triển khá nhanh, có khoảng 7.390 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn. Dịch vụ vận tải tăng nhanh về số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của Nhân dân. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thực hiện nghiêm túc, đã ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp... 
 
Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, huyện Đức Trọng đã tập trung huy động mọi nguồn vốn để thực hiện các khâu đột phá, các dự án trọng điểm, đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, đến nay hệ thống đường nhựa đạt khoảng 415 km, đường bê tông xi măng khoảng 150 km, phối hợp triển khai nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường ĐT.724, thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐH.1, ĐH.2, các tuyến đường dân sinh và các công trình hành chính. 
 
Tính đến nay, các dự án trọng điểm được hoàn thành, có thể kể ra như: Công trình vỉa hè, điện chiếu sáng, mương thoát nước dọc Quốc lộ 20 qua địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, xã Hiệp Thạnh, Phú Hội; Công viên 2/4, Công viên Kim Đồng. Khởi công đầu tư xây dựng Công viên Lê Quí Đôn, Công viên Ngã ba Phi Nôm; Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Phú Hội với tổng vốn đầu tư 268 tỷ đồng, công suất xử lý 240 tấn rác thải/ngày. Các dự án khác như: Khu đô thị mới Liên Nghĩa (200 ha), đường Trần Phú nối dài, đường vành đai thị trấn Liên Nghĩa, đường nối từ cầu qua sông Đa Nhim đến đường vành đai Nam sông Đa Nhim... đang được triển khai đồng bộ.
 
Về cơ cấu kinh tế, đã có bước chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật; toàn huyện hiện có 10.110 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 4.845 ha so với năm 2015. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm phát triển với 3.645 hộ/26.390 hộ dân tham gia. Giá trị sản xuất bình quân đạt 230 triệu đồng/ha/năm.Nhiều HTX đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tạo ra những sản phẩm chất lượng cao...
 
Cán đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới
 
Xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cả hệ thống chính trị, huyện Đức Trọng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đến đầu tháng 4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Đức Trọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 
Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều đạt kết quả khá, đời sống mọi mặt của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính trị của huyện ngày càng được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng được triển khai sâu rộng, trở thành một phong trào lớn thu hút sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, số lượng, chất lượng xã, thôn, khu phố, cơ quan, gia đình văn hóa tăng đều hàng năm. Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm sóc đối tượng chính sách, người có công được quan tâm thực hiện tốt, 5 năm qua, huyện đã xây dựng, sửa chữa 169 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí 6,8 tỷ đồng. Lĩnh vực y tế đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân trong vùng. 
 
Cùng với việc tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Đức Trọng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ huyện Đức Trọng đã chỉ đạo, tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh thần thái độ, trách nhiệm làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình; công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý chuyển biến tích cực, bố trí cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thực hiện tốt; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững, tạo sự chuyển biến quan trọng về công tác phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ huyện Đức Trọng tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững; duy trì và nâng cao tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; đồng thời, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới...
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,147