31-3-2020, 9:30 GMT+7

Đức Trọng: Thu ngân sách tăng 11%

 Theo UBND huyện Đức Trọng, trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện là 235 tỷ đồng; đạt 24% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách do huyện quản lý 127 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu thuế và phí 73 tỷ đồng, bằng 25% so với dự toán giao; thu cấp, thuê đất, bán nhà: 50 tỷ đồng, bằng 28% so với dự toán; thu tài chính: 4 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán giao. Riêng thu ngân sách tỉnh quản lý 108 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán giao và bằng 110% so cùng kỳ.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,147