24-6-2019, 10:24 GMT+7

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi điện sản xuất

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 7/2019, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm, sử dụng đèn LED thắp sáng trong nhà kính, xây dựng đề án thu hút đầu tư, thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi từ điện sinh hoạt sang điện sản xuất trên địa bàn.

Đến tháng 9/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đánh giá kết quả mô hình thực nghiệm các loại bóng đèn với cường độ, thời gian chiếu sáng trên cây hoa cúc, từ đó làm căn cứ khuyến cáo nông dân giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm năng lượng một cách hợp lý và hiệu quả.

Riêng địa bàn huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng, Sở Công thương Lâm Đồng nghiên cứu thí điểm mô hình nông hộ sử dụng điện mặt trời phù hợp với quy mô sản xuất, kiến trúc công trình, cảnh quan khu vực…

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,833,867