4-7-2019, 9:34 GMT+7

Khoảng 17% diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

 Tổng diện tích gieo trồng cả tỉnh đạt khoảng 328.617 ha, đạt 85,5% so với kế hoạch và tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng cây hàng năm 71.943 ha, đạt 56,3% so kế hoạch năm; diện tích cây lâu năm 256.673,8 ha, đạt 100,1% so với kế hoạch năm, bao gồm 14.969,7 ha lúa, 8.098,8 ha ngô, 37.968 ha rau, 4.571 ha hoa gieo trồng, 174.390,5 ha cà phê, 12.631,1 ha chè, 28.438 ha điều, 17.314,7 ha cây ăn quả, 7.175 ha dâu tằm, 3.630,5 ha mắc ca.

Tính đến tháng 6/2019, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh đạt 56.403 ha (chiếm khoảng 17% diện tích gieo trồng cả tỉnh). Trong đó, 22.142 ha rau, 2.751 ha hoa, 146 ha dược liệu, 6.108 ha chè, cà phê 19.246 ha, lúa 4.515 ha, 860 ha cây ăn quả, cây đặc sản 155 ha và cây trồng khác 480 ha.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,057