23-9-2019, 10:12 GMT+7

Khởi động thành lập chi hội doanh nhân trẻ phường, xã

 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Ðồng và UBND Phường 2 (Ðà Lạt) vừa ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ Phường 2 do ông Phạm Thành Viên - Chủ tịch UBND Phường 2 làm Chi hội trưởng danh dự và ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Anh Minh làm đại diện Chi hội trưởng.
 
Ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ Phường 2
Ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ Phường 2
 
Việc thành lập Chi hội Doanh nhân trẻ Phường 2 là khởi đầu cho việc thành lập các chi hội Doanh nhân trẻ cấp xã, phường thuộc địa bàn thành phố Đà Lạt; và nằm trong nội dung Đề án của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng về “Đổi mới cơ cấu tổ chức, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng”. Hoạt động này nhằm hướng tới mục tiêu củng cố và phát triển đội ngũ hội viên Hội Doanh nhân của tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Đà Lạt; tăng cường sự gắn kết quyền và lợi ích của hội viên với Hội Doanh nhân trẻ, từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ của Hội đối với hội viên; tạo mối quan hệ trực tiếp giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp và doanh nhân của địa phương, xây dựng mối quan hệ thông tin 2 chiều giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
 
Trước đó, UBND thành phố Đà Lạt có buổi làm việc với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch UBND các phường, xã về việc xúc tiến thành lập Chi hội Doanh nhân trẻ tại các phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt. Các chi hội Doanh nhân trẻ phường, xã được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Các phường, xã sẽ rà soát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, các mô hình khởi nghiệp trên địa bàn để xúc tiến thành lập chi hội doanh nhân từ nay đến cuối năm.
 
Chi hội Doanh nhân trẻ theo địa bàn hành chính phường, xã được thành lập, sẽ trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng và hoạt động trong khuôn khổ, điều lệ Hội. Cơ cấu tổ chức nhân sự của Hội bao gồm các chức danh chính thức (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, các Chi hội trưởng và ủy viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng); và các chức danh danh dự (ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được mời làm Chủ tịch danh dự, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt được mời làm Phó Chủ tịch danh dự, các ủy viên danh dự là Chủ tịch UBND các phường/xã thuộc thành phố Đà Lạt).
 
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hội hoạt động theo Hiến pháp và Pháp luật nước CHXHCNVN, theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng. Hội cũng chịu sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng và thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
 
Hội có trách nhiệm đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo nhằm tập hợp những quản lý trẻ của các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh, trang trại… cùng chung sức phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của doanh nghiệp hội viên nói riêng và tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như của đất nước.
 
Hội Doanh nhân trẻ đã khuyến khích, động viên các doanh nghiệp có đủ tiêu chí tham gia các chương trình, giải thưởng của trung ương và địa phương. Trong năm 2018, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng có 2 doanh nghiệp được vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp” và “Sao Vàng đất Việt”, 10 doanh nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng Bằng khen. Phong trào doanh nhân trẻ đã khẳng định ý chí và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân trẻ trong cộng đồng doanh nhân và cộng đồng xã hội. 
 
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu càng mang tính cấp bách để phát huy sự năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp… Đề án về phát triển chi hội doanh nhân trẻ 12 phường và 4 xã là dự án tâm huyết của tập thể Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, hướng đến mục tiêu “tiên phong đổi mới, vững vàng hội nhập, phát triển bền vững”.


(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,314