23-3-2020, 10:1 GMT+7

Không phân biệt đối xử với khách du lịch

 Ngày 20/03, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã ký văn bản số 1169/BVHTTDL-TCDL đến các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài.

Du khách tìm hiểu cuộc sống miệt vườn Nam bộ (Minh họa)

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2052/VPCP-KGVX ngày 17/03 về ứng xử với khách du lịch nước ngoài, Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở quản lý du lịch chủ động triển khai, tham mưu cho UBND tỉnh một số nội dung nhằm đảm đảo công tác phòng chống dịch COVID-19, an toàn cho người dân và du khách và giữ gìn điểm đến Việt Nam.

Bộ VHTTDL yêu cầu rà soát tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt đối xử với khách du lịch. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp phân biệt đối xử với khách du lịch của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn, báo cáo kết quả về Bộ VHTTDL (qua TCDL).

Công bố công khai trên các phương tiện thông tin về danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống dịch tại địa phương để khách du lịch tiếp cận sử dụng dịch vụ.

Đồng thời triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngành Du lịch, nhất là tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở dịch vụ trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ theo hướng dẫn tại Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/03 của Bộ Y tế về khai báo sức khỏe du lịch và các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị các Sở quản lý du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương thường xuyên cập nhật các chính sách phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và hình ảnh của điểm đến; có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng hiện nay để sớm phục hôi hoạt động du lịch tại địa phương trong thời gian sớm nhất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

(
http://baodulich.net.vn/)

 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,850,281