13-4-2020, 9:31 GMT+7

Lạc Dương: Đầu tư 146 tỷ đồng triển khai các công trình trọng tâm

 Thông tin từ UBND huyện Lạc Dương cho biết, tổng vốn xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn huyện đến cuối tháng 3 là 146 tỷ đồng, bao gồm cả vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 và vốn chuyển nguồn từ ngân sách tỉnh. Trong những tháng đầu năm, các đơn vị chủ đầu tư đang tập trung triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký, tổ chức đấu thầu và khởi công các công trình trọng tâm của huyện trong năm 2020 như: Nâng cấp hệ thống đường và kè chống sạt lở tuyến thị trấn Lạc Dương đi Đà Lạt; nâng cấp, mở rộng đường 19/5 huyện Lạc Dương; Đường từ xã Lát đi Phi Tô (Lâm Hà); nâng cấp mở rộng đường Trung tâm xã Đạ Sar; nâng cấp mở rộng các tuyến đường đô thị Văn Lang, Jiêng Ột, thị trấn Lạc Dương và một số tuyến đường trên địa bàn huyện cũng như các tuyến đường phục vụ sản xuất của Nhân dân.

Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới tại các xã; điều chỉnh quy hoạch các điểm dân cư dọc Quốc lộ 27C và đẩy nhanh việc cấp chứng nhận số nhà trên địa bàn thị trấn Lạc Dương.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,869,498