21-8-2019, 10:12 GMT+7

Lạc Dương: Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bình quân đạt 290 triệu đồng/ha

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương, toàn huyện hiện có 800 ha sản xuất nông nghiệp trong nhà kính (tăng 570 ha so với năm 2015). Trong đó, diện tích sản xuất được cấp chứng nhận VietGAP khoảng 200 ha; 7 ha đạt chứng nhận Global GAP; 6 ha đạt chứng nhận Organic; 3 ha trồng rau thủy canh; nông nghiệp thông minh ứng dụng IoT, điều chỉnh ánh sáng nhiệt độ, độ ẩm, pH khoảng 30 ha,...

Lạc Dương đang phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao bình quân đạt 290 triệu đồng/ha (tăng 110 triệu đồng so với năm 2015). Cụ thể, doanh thu sản xuất trong nhà kính, nhà lưới đối với hoa đạt khoảng 800 triệu đồng/ha, rau đạt khoảng 500 triệu đồng/ha. Đối với sản xuất rau ngoài trời, doanh thu đạt khoảng 150 - 200 triệu đồng/ha. Doanh thu từ cà phê đạt khoảng 110 triệu đồng/ha.


(Báo Lâm đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,028