11-3-2020, 9:55 GMT+7

Lâm Đồng: 13 tỷ đồng hỗ trợ HTX

 Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lâm Đồng đang có xấp xỉ 13 tỷ đồng, sử dụng cho mục đích hỗ trợ các HTX. Hiện Quỹ đang cho 14 HTX vay để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh theo hình thức thế chấp với lãi suất ưu đãi. Lãi suất của Quỹ dành cho các HTX chỉ ở mức 0,4%/tháng, tương đương 4,8%/năm, bằng một nửa so với lãi suất của các ngân hàng thương mại. Mỗi HTX sẽ được vay trong 2 năm, trả vốn cuối kỳ. Được biết, theo kế hoạch, năm 2020 Quỹ sẽ được tăng lên 15 tỷ đồng theo kế hoạch nhằm tăng nguồn vốn hỗ trợ phát triển các HTX trên địa bàn tỉnh.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,869,586