10-7-2019, 11:17 GMT+7

Lâm Đồng có 472 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

 Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh có 472 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 3.800 tỷ đồng, tăng 5,8% số doanh nghiệp và tăng 28,9% tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ.
 
Lâm Đồng thu hút 14 dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019


Các doanh nghiệp thành lập mới hầu hết là doanh nghiệp nhỏ, có số vốn đăng ký bình quân khoảng 8 tỷ đồng/ doanh nghiệp; hoạt động đa ngành nghề, trong đó số doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính chiếm tỷ trọng cao là bán buôn, bán lẻ, xây dựng, dịch vụ lưu trú, ăn uống…

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 14 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 1.100 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 160 ha. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 02 dự án đầu tư, trong khi số vốn đăng ký đầu tư lại tăng gần 200 tỷ đồng.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,982