3-7-2019, 9:51 GMT+7

Lâm Đồng có trên 470 doanh nghiệp thành lập mới

 Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh có 472 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với vốn đăng ký trên 3 ngàn 800 tỷ đồng, tăng 5,8% số doanh nghiệp và tăng 28,9% vốn đăng ký so với cùng kỳ.

 


 
Đánh giá chung cho thấy, số vốn đăng ký mới bình quân trên một doanh nghiệp đạt trên 8 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Hầu hết các doanh nghiệp thành lập mới đăng ký hoạt động đa ngành nghề, trong đó số doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính chiếm tỷ trọng cao là: bán buôn, bán lẻ; xây dựng, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Để tiếp tục thu hút đầu tư, thời gian qua tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, biện pháp thu hút 14 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1 ngàn 1 trăm tỷ đồng, quy mô diện tích 160 ha; Song song đó, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi 06 dự án, gồm 01 dự án vốn nước ngoài và 05 dự án vốn trong nước, với vốn đăng ký đầu tư trên 8 trăm 5 mươi tỷ đồng, quy mô diện tích 98,4 ha. Các ngành, địa phương, chủ đầu tư đã nổ lực, tích cực triển khai nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công, số vốn giải ngân tính đến ngày 30/6/2019  gần  1 ngàn 1 trăm, đạt 37,0% kế hoạch của năm./.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,501