5-5-2021, 12:35 GMT+7

Lâm Đồng hỗ trợ chăn nuôi gà hữu cơ

Lâm Đồng sẽ hỗ trợ xây dựng khoảng 2 mô hình chăn nuôi gà hữu cơ có quy mô tối thiểu 3.000 con/ 1 mô hình với diện tích 5 ha.

 


 
Nông sản sạch, nhất là nguồn thịt sạch luôn là xu thế  ưu tiên  lựa chọn của người tiêu dùng hiện nay. Vì vậy Lâm Đồng đã có chính sách hỗ trợ phát triển loại hình chăn nuôi gà hữu cơ.Cụ thể, Lâm Đồng sẽ hỗ trợ xây dựng khoảng 2 mô hình  chăn nuôi  gà hữu cơ  có quy mô tối thiểu 3.000 con/ 1 mô hình với diện tích 5 ha.  Mức hỗ trợ tối đa là 27,5 triệu đồng/ 1mô hình. Các mô hình này được ưu tiên triển khai trên địa bàn các huyện có sản lượng chăn nuôi lớn như Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và các khu vực khác phù hợp. Ngành chức năng Lâm Đồng nhận định: Với diện tích cà phê, cây ăn quả, cây điều lớn, rất thuận lợi cho việc phát triển đàn gà dưới tán các loại cây trồng để chăn nuôi gà an toàn theo hướng an toàn sinh học và cũng là cơ sở để phát triển đàn gà hữu cơ. Đây sẽ là nguồn thực phẩm sạch có giá trị cạnh tranh trên thị trường và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

http://lamdongtv.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.