20-6-2019, 11:4 GMT+7

Lâm Đồng phát triển trên 25.000 ha cây ăn quả vào năm 2020

 Cùng với nhiều loại cây trồng chủ lực như rau, hoa, trà, cà phê và điều, hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang phát triển mạnh về diện tích cây ăn quả các loại của địa phương
 


Thống kê toàn tỉnh hiện có trên 20.000 ha cây ăn quả các loại, được trồng chủ yếu tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Di Linh, Bảo Lâm, thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, trong đó một số sản phẩm chủ lực như sầu riêng, bơ, hồng, chanh dây, bưởi, cam và quýt đường. Với một địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển diện tích cây ăn quả, trong những năm qua tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng xây dựng các vùng chuyên canh cây ăn quả, tập trung vào các cây trồng có giá trị kinh tế cao và đặc trưng riêng của địa phương. Song song đó thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác về trái cây, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, mở rộng thi trường bao tiêu sản phẩm cho người nông dân.Theo kế hoạch đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển thêm khoảng 5.000 ha cây ăn quả các loại./.

(http://lamdongtv.vn/)
Tin trong ngày.
Tin khác.
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,137