27-6-2019, 10:11 GMT+7

Lâm Đồng tăng chuỗi liên kết giá trị nông sản

 Hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 125 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ (có hợp đồng liên kết lâu dài) với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp; 40 HTX; 42 THT, cơ sở nhỏ lẻ và 13.148 hộ nông dân.

 


 
Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. So với cùng kỳ này năm 2018, số lượng chuỗi được chứng nhận tăng lên 5 chuỗi từ 120 chuỗi lên 125 chuỗi, số hộ liên kết tăng thêm 1.293 hộ liên kết, với diện tích tăng 565 ha, sản lượng 1.886 tấn/năm. Với việc phát triển chuỗi giá trị này đã kiểm soát được chất lượng nông sản, ổn định chất lượng và giá cả các mặt hàng này.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,967