10-2-2020, 9:25 GMT+7

Lâm Đồng: Trên 360 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

 Thông tin từ Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Lâm Đồng cho biết, kế hoạch vốn ngân sách đầu tư phát triển thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 là 360,49 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương dành cho Lâm Đồng 240,49 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 120 tỷ đồng. Số kinh phí trên sẽ bố trí chuyển tới các địa phương với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và các hoạt động trong chương trình xây dựng NTM. Tính đến hết tháng 1/2020, Lâm Đồng có 101 xã đạt 19 tiêu chí NTM, hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,028