8-4-2020, 10:4 GMT+7

Lâm Hà: 4 hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

 UBND huyện Lâm Hà cho biết, toàn huyện hiện nay có 36 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, trong đó có 30 HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, 3 HTX dịch vụ vận tải, 2 HTX thương mại và 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, với tổng vốn điều lệ khoảng 90 tỷ đồng. 
 
Trong năm 2019 vừa qua, đã có 6 HTX thành lập mới tại Lâm Hà, gồm HTX Cây ăn trái Thanh long Nam Hà, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Vũ, HTX Nông nghiệp hữu cơ Green Farm, HTX Nông nghiệp thương mại dịch vụ
 
Phượng Hoàng Lâm Đồng, HTX Nông nghiệp Nam Ban và HTX Thương mại - vận tải và lữ hành - dịch vụ du lịch Gia Thành. 6 HTX mới thành lập này có 84 thành viên tham gia, với tổng vốn điều lệ 23,3 tỷ đồng. Huyện trong năm đã hỗ trợ thành lập mới cho 2 HTX trong số này với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng.
 
Cùng với việc thành lập mới, trong năm 2019 Lâm Hà cũng giải thể, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký của 6 HTX đã ngưng hoạt động trong thời gian dài không có khả năng phục hồi, đó là: HTX Dịch vụ nông nghiệp rau hoa công nghệ cao Nam Hà, HTX Dịch vụ chăn nuôi bò sữa xã Gia Lâm, HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Mai Anh Đào,...
 
Theo ngành chức năng huyện Lâm Hà, đến nay trên địa bàn huyện đã có 4 HTX được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gồm HTX Su su Công Thành, HTX Sản xuất cây ăn trái bốn mùa, HTX Thương mại Dịch vụ La Ba Phú Sơn và HTX Dịch vụ chăn nuôi VIETGAHP Nam Đại Phát.
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,215