15-4-2020, 13:27 GMT+7

Lâm Hà: Chủ động tưới tiêu cho đất sản xuất nông nghiệp

 Thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện Lâm Hà cho biết, hiện Lâm Hà hầu như chủ động được hoạt động tưới tiêu trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Theo đó, Lâm Hà có trên 57.584 ha đất sản xuất nông nghiệp và đã chủ động tưới tiêu cho trên 52.229 ha, đạt 91%.

Theo thống kê, toàn huyện có 37 công trình thủy lợi quy mô nhỏ và vừa, cung cấp nước tưới cho 6.200 ha, hệ thống ao hồ của cư dân tưới cho 4.000 ha, tưới từ sông suối 6.900 ha và tưới từ nguồn nước ngầm khoảng 1.000 ha. Với nguồn nước đa dạng nêu trên cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và phát triển nông nghiệp của huyện.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,217