19-4-2019, 8:10 GMT+7

Lâm Hà: Gần 40 ha cây trồng được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP

 Phòng NN&PTTN huyện Lâm Hà cho biết, đến nay, trên địa bàn huyện đã có 3 đơn vị, hộ gia đình triển khai sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP. Bao gồm: 28 ha chè của Công ty Cổ phần Long Đỉnh; 3 ha quýt Đường canh của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, và 6,8 ha rau của Hợp tác xã (HTX) Su su Công Thành. Trong đó, có 2/6 cơ sở đang được huyện khảo sát, thẩm định để phát triển chuỗi liên kết là HTX Su su Công Thành xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt với năng lực thu mua 1,5 - 2 tấn/ngày và Công ty Cổ phần Long Đỉnh với tổng diện tích 50 ha thuộc 45 hộ gia đình.
 
Ngoài ra, địa bàn Lâm Hà còn có vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Nam Hà với quy mô 353 ha gồm 209 nông hộ tham gia.     
 
 
(Báo Lâm Đồng Online)
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,541