17-6-2019, 15:12 GMT+7

Lâm Hà phát triển 3 làng nghề truyền thống

 Huyện Lâm Hà tiếp tục chọn 3 làng nghề truyền thống trên địa bàn để thực hiện chính sách đầu tư bảo tồn và phát triển lâu dài. 
 
Thứ nhất, Làng nghề dệt thổ cẩm Đam Pao (xã Đạ Đờn) đạt doanh thu hơn 6 tỷ đồng/năm, thu hút việc làm gần 170 lao động địa phương, bình quân thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Thứ hai, Làng nghề dâu tằm tơ Hùng Vương, Đông Anh 3 (thị trấn Nam Ban) tạo việc làm cho hơn 190 lao động,  doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm, mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng. Thứ ba, Làng nghề dâu tằm tơ Đông Anh 5 (thị trấn Nam Ban) với doanh thu gần 12 tỷ đồng/năm, tập hợp gần 90 nông hộ với hơn 170 lao động thường xuyên, thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng. 
 
Trước mắt, trong năm 2019, huyện Lâm Hà thực hiện chính sách khuyến khích phát triển 3 làng nghề nói trên như: xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đầu tư hỗ trợ kinh phí sản xuất  từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới…

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,855,928