15-8-2019, 11:6 GMT+7

Lâm Hà tập trung chuyển đổi cây trồng có thế mạnh

 Từ đầu năm đến nay, huyện Lâm Hà đã tái canh, trồng mới được 350 ha cà phê, đạt 70% kế hoạch, ghép cải tạo đạt 385 ha; trồng mới cây dâu tằm là 340 ha; cây ăn quả trồng mới 54 ha.

Bên cạnh công tác chuyển đổi, trồng mới địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; tiếp tục phát huy, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với tiêu thụ nông sản và kiểm soát chất lượng theo chuỗi an toàn. Thông qua đó đã góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cho người dân.

Trong năm 2019 Lâm Hà phấn đấu tái canh, cải tạo 1 ngàn ha cà phê, và chuyển đổi 100ha cây ăn quả các loại. Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài hỗ trợ kỹ thuật, nguồn vốn, ngành chức năng sẽ tập trung vào việc cung cấp nguồn giống; mầm chồi để bà thực hiện chương trình./.


(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,779