22-4-2020, 10:21 GMT+7

Lâm Hà thành lập mới 75 hợp tác xã và tổ hợp tác

 Tính đến nay, huyện Lâm Hà đã phát triển hoạt động 195 trang trại, 116 hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết. Trong đó, thành lập mới 75 HTX và THT trong vòng 5 năm vừa qua. 
 
Các đơn vị kinh tế hợp tác nêu trên đã thể hiện vai trò nòng cốt, đóng góp tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các loại sản xuất theo hướng công nghệ cao ở huyện Lâm Hà, gồm: 3.000 ha dâu tằm, 900 ha cây ăn quả, 432 ha tiêu, 300 ha rau, hoa. 
 
Điển hình những HTX sản xuất liên kết gắn với thị trường tiêu thụ ổn định ở huyện Lâm Hà như: HTX Su su Công Thành; HTX Thương mại và Dịch vụ La Ba; HTX Dược liệu Biết Lộc Thành; HTX sản xuất cây ăn trái Bốn Mùa...
 
Được biết, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Lâm Hà hiện tại đạt gần 17.600 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ 5 năm trước.
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,867