4-10-2019, 9:35 GMT+7

Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp - nhu cầu từ thực tiễn

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Đơn Dương thống nhất tiến hành các bước thành lập Liên hiệp Hợp tác xã hoạt động liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Cuộc họp nhận định việc thành lập Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Đơn Dương là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn xây dựng địa bàn nông thôn mới kiểu mẫu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Đặc biệt huyện Đơn Dương với hơn 20.300 ha đất nông nghiệp thì chiếm đến 57% tỷ lệ sản xuất rau, hoa. Trong đó tỷ lệ 88% diện tích rau, hoa sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đạt thu nhập bình quân đến nay từ 250 - 300 triệu đồng/ha/năm, ngoài ra có nhiều diện tích đạt thu nhập từ 1 tỷ đồng/ha/năm trở lên.

Dẫu vậy, tỷ lệ rau, hoa tiêu thụ theo hợp đồng ở huyện Đơn Dương hiện mới chiếm khoảng 25% trên tổng sản lượng. Tỷ lệ 75% sản lượng rau, hoa còn lại tiêu thụ phần lớn thông qua các đầu mối trung gian, giao hàng trước, biết giá sau, thiếu tính ổn định, lâu dài. Toàn huyện Đơn Dương với gần 20 hợp tác xã nông nghiệp, nhưng mới có 2 hợp tác xã sản xuất theo chuỗi liên kết, quy mô tập trung hàng chục nông hộ trong và ngoài thành viên, được cấp nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Trong khi đó phần lớn hợp tác xã còn lại “hoạt động đơn lẻ, quy mô còn nhỏ, nông sản chủ yếu tiêu thụ trong nước, chưa xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản đặc trưng thế mạnh của vùng phụ cận Đà Lạt” như nhận định tại cuộc họp nói trên.

Từ thực tế đó, cuộc họp đi đến quyết định chọn Ban Sáng lập thành lập Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp huyện Đơn Dương gồm 4 người: ông Phan Văn Trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Phi Vàng (Trưởng ban); ông Trần Thiện Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Thiện Thanh (Phó Trưởng ban); ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Ka Đơn (thành viên); ông Nguyễn Hữu Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã Rau VietGAP Lạc Lâm (thành viên). Đồng thời phân công các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cùng nhau phối hợp giúp Ban Sáng lập hoàn thiện các bước thiết lập hồ sơ đăng ký thành lập Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức đại hội ra mắt trong tháng 10/2019.

Về mục đích thành lập Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp huyện Đơn Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nhấn mạnh lại lần nữa “nhằm huy động sức mạnh tập thể, quản lý tốt quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và sản lượng nông sản, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất…” .

(http://baolamdong.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,011