23-7-2020, 9:20 GMT+7

Nhân rộng 11 mô hình khuyến nông địa phương

 11 mô hình khuyến nông vừa được ngành chức năng lên danh mục nhân rộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với mức hỗ trợ tối đa bằng 70% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu…

Cụ thể, với 8 mô hình đầu tiên hỗ trợ sản xuất trên diện tích 1.000 m2 rau, hoa, cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu, trồng nấm, nuôi trồng thủy sản với mức tối đa từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Diện tích tối đa xây dựng mô hình ở đây từ 500 m2 đến 10.000 m2.

Và 3 mô hình chăn nuôi còn lại được hỗ trợ từ 55.000 đồng/con (gia cầm và thủy cầm), 5 triệu đồng/con (lợn, dê…) đến 15 triệu đồng/con (trâu, bò thịt, bò sữa…). Lần lượt số lượng tối đa gia cầm và thủy cầm, gia súc nhỏ, gia súc lớn được hỗ trợ là 500 con, 10 con và 5 con.


(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,494