6-12-2019, 9:37 GMT+7

Nhân rộng mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

 5 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững” ở huyện Di Linh đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần, nghị lực vượt khó của hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. 
 
Ông Trần Văn Nam - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Di Linh cho biết: Những năm qua, Hội Nông dân huyện Di Linh xác định việc thực hiện tốt phong trào sản xuất kinh doanh giỏi là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do vậy, Hội đã chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giúp hội viên hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa phong trào, quy định tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi để đăng ký, phấn đấu thực hiện. Đồng thời, Hội đã tập trung triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật(KHKT), đầu ra cho sản phẩm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tổ chức cho hội viên tham quan, học tập, từ đó vận dụng vào tình hình thực tế tại gia đình…
 
 Để giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, ngoài đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 143 tỳ đồng, nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện theo hình thức trả chậm được 255 máy nông nghiệp các loại (máy cày, máy xay xát, máy bơm nước, máy xịt thuốc trừ sâu, máy phát cỏ,…) có trị giá trên 4,4 tỷ đồng, cung ứng gần 2.500 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trị giá trên 11 tỷ đồng...
 
Phong trào nông dân sản xuất kinh giỏi cũng đã phát triển sâu rộng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhiều hộ đồng bào DTTS cũng đã tích cực học tập kinh nghiệm, mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Điển hình hộ ông K’Brèo ở Thôn 3, xã Đinh Trang Hòa chuyên canh trên 1 ha cà phê và trồng xen khoảng 100 cây sầu riêng, bình quân thu nhập trên dưới 400 triệu đồng/năm. Còn gia đình ông K’ Bội ở Thôn 4, xã Tam Bố, ngoài nguồn thu từ vài hécta cây cà phê, những năm gần đây gia đình ông đã chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi ở gần nhà sang trồng cây cà chua và các loại cây rau màu khác, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình…
 
Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Di Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực, điều đó thể hiện rất rõ không chỉ ở tỷ lệ hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu, mà số hộ được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng tăng. Cụ thể, tỷ lệ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2019 đạt 66%, tỷ lệ hộ đạt khoảng 58%; nếu so với năm 2014 có 7.010 hộ thì đến năm 2018 nâng lên 7.723 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 
 
Theo ông Trần Văn Nam - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Di Linh: “Trong thời gian tới, để phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện ngày càng hiệu quả, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến hội viên nông dân, áp dụng tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, giới thiệu cho nông dân tiếp cận với các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ sản xuất; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chínvh sách xã hội để phát triển kinh tế; xây dựng Hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào vận động hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”.
 
Có thể khẳng định, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở huyện Di Linh đã góp phần tích cực trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,869,543