25-9-2019, 9:20 GMT+7

Phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS Tây Nguyên

  Để bảo tổn và phát huy giá trị văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Lâm Đồng xác định tập trung tổ chức phục dựng một số lễ hội truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

 


 
Toàn tỉnh hiện có 84 lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó, có 55 lễ hội đang được duy trì thường xuyên và đã tiến hành phục dựng được các lễ hội như: Lễ Pơthi của người Chum và nhóm K’ho ở K’Long, huyện Đức Trọng; lễ Nhô Wèr của cộng đồng Kơ Ho Srê, huyện Di Linh; lễ Bok Chu-bur của cộng đồng Churu ở huyện Đức Trọng. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa thể thao và du lịch phối hợp cùng các địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến từng xã, phường, thôn, buôn, tổ dân phố và từng hộ gia đình người đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên để về nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán không phù hợp./.

(http://lamdongtv.vn)
Tin trong ngày.
Tin khác.
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,144