10-7-2020, 8:53 GMT+7

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống người dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

 Sáng ngày 9/7, tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng chủ trì hội nghị bàn giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống người dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp vùng Tây Nguyên. Đại diện lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên tham dự. 
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Kinh tế Trung ương) Nguyễn Văn Tiến báo cáo tại hội nghị cho biết, đến thời điểm cuối năm 2019, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên là 344.554 ha. Trong đó gồm Đắc Lắc (84.109 ha), Gia Lai (74.509 ha), Đắc Nông (67.400 ha) và Lâm Đồng (51.931 ha). Các diện tích đất lâm nghiệp này phần lớn hình thành do người dân sản xuất trong các lâm trường trước đây hoặc được các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng giao khoán, nhưng sử dụng sai mục đích; phần diện tích còn lại do dân di cự tự do và người dân địa phương lấn chiếm trái phép. Mục tiêu đến năm 2025, toàn vùng Tây Nguyên phải xử lý dứt điểm 344.554 ha rừng và đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp vừa nêu.
 
Phó Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát: “Những diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm phát sinh phải cương quyết xử lý, thu hồi”
Phó Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát: “Những diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm phát sinh phải cương quyết xử lý, thu hồi”
 
Trình bày tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho biết, trong 10 năm qua, Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng với nhiều thành phần kinh tế tham gia gồm: 25 chủ rừng nhà nước, 312 tổ chức, doanh nghiệp tư nhân, 8 cộng đồng, 17.500 hộ gia đình… Hàng năm chi trả hơn 250 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, tạo sinh kế cho 17.500 hộ dân. Qua điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết 16.146 ha đất sản xuất cho người dân địa phương. Hiện tại còn 51.931 ha đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp dàn trải trên địa bàn, phần lớn lấn chiếm từ trước năm 2014 để trồng các loại cây lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả… Mục tiêu đến năm 2025, Lâm Đồng triển khai trồng xen cây lâm nghiệp khôi phục môi trường rừng với tổng diện tích 20.000 ha thí điểm tại 3 huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh. Còn lại hơn 32.000 ha nhân rộng trồng cây lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2030. Tính ra mỗi năm trồng xen cây lâm nghiệp từ 4.000 ha đến 6.400 ha. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tại hội nghị
 
Những nhóm giải pháp khôi phục rừng ở Lâm Đồng trong thời gian tới tiếp tục rà soát hiện trạng đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp, tổ chức cho người dân quản lý bảo vệ rừng, triển khai các phương án quản lý đất sau khi trồng xen cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, vai trò của chính quyền và hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trồng xen cây lâm nghiệp trên đất sản xuất của mình gắn với trách nhiệm phối hợp đơn vị chủ rừng kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S: “Giai đoạn 2020- 2025, tỉnh Lâm Đồng trồng xen cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp từ 4.000 ha đến 6.400 ha/năm”
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S: “Giai đoạn 2020- 2025, tỉnh Lâm Đồng trồng xen cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp từ 4.000 ha đến 6.400 ha/năm”
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, Trường Đại học Lâm nghiệp, bộ, ngành Trung ương trình bày các tham luận về đánh giá thực trạng, trao đổi các giải pháp nâng cao thu nhập của người dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp trên địa bàn như vấn đề di cư tự do, cần bổ sung trồng xen các loại cây ăn trái, tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số…
 
Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày cáo cáo tại hội nghị
Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo tại hội nghị
 
Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát thống nhất nhận định đây là vấn đề lớn không chỉ về quản lý bảo vệ phát triển rừng mà còn liên quan trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống người dân, trong đó quan trọng là đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành cũng đã đưa ra nhiều chính sách giải quyết, thực tế đã có tác động tích cực, kiềm chế phá rừng, ổn định dân di cư tự do. Tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn còn nhiều bức xúc, cần có chính sách phù hợp hơn. 
 
Mục tiêu phải ổn định đời sống Nhân dân trên cơ sở sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn. Và giải pháp phải xác định đối tượng đang sử dụng đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp để làm căn cứ giải quyết. Cần rà soát 3 loại rừng gắn với quy hoạch sử dụng đất. Phải có cơ chế chính sách giao khoán ổn định lâu dài đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp cho người dân. Cần nghiên cứu thêm mô hình và phương thức phù hợp đối với đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; mô hình nông lâm kết hợp phù hợp từng nhóm đất thuộc từng địa hình khác nhau, đảm bảo hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội. Tiếp tục thực hiện chính sách ổn định dân di cư tự do. Từ nay về sau toàn vùng Tây Nguyên phải siết chặt công tác quản lý bảo vệ rừng, những diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm phát sinh phải cương quyết xử lý, thu hồi…  
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,633