12-5-2020, 9:4 GMT+7

Tăng 30% giá trị thương phẩm nhờ sử dụng thương hiệu Đà Lạt

 Việc đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu cho 4 loại sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông với tên gọi "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành", các sản phẩm sử dụng thương hiệu này đã tăng gần 30% giá trị thương phẩm

 

Theo Ngành chức năng địa phương, đến nay thành phố Đà Lạt đã cấp chứng nhận thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho sản phẩm của gần 300 tổ chức, cá nhân, trong đó trên 250 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoa, 30 tổ chức, cá nhân kinh doanh rau, ngoài ra là các tổ chức, cá nhân kinh doanh cà phê và Du lịch canh nông. Song song với việc ban hành quy chế quản lý thương hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Ngành chức năng còn tích cực hỗ trợ các địa phương lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình, đề án để thực hiện quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nông sản và hiệu quả an toàn thực phẩm khi sử dụng nhãn hiệu đặc trưng của thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Với việc sử dụng thương hiệu “Đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, giá trị thương phẩm các sản phẩm này đã tăng từ 25 đến 30% so với các sản phẩm không sử dụng thương hiệu./.
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,147