6-10-2020, 9:11 GMT+7

Tăng 325 ha cây trồng VietGAP

 Thống kê 9 tháng đầu năm 2020, diện tích cây trồng sản xuất theo quy trình VietGAP trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 2.488 ha. 

Cụ thể, bao gồm diện tích cây rau (1.780 ha), cây ăn quả (403 ha), chè (166 ha), lúa (108 ha) và dược liệu (31 ha). So với cùng kỳ năm 2019, diện tích cây trồng VietGAP toàn tỉnh Lâm Đồng tăng 325 ha. 
 
Tính chung tổng diện tích cây trồng sản xuất theo các chương trình quản lý chất lượng đồng bộ VietGAP, UTZ, 4C, Rainforest trên địa bàn Lâm Đồng đang phát triển 75.493 ha, đạt tổng sản lượng 304.311 tấn/năm. Trong đó, tính riêng diện tích cây chè và cây cà phê đạt chứng nhận sản xuất an toàn, bền vững vừa nêu khoảng 5.424 ha/3.600 hộ tham gia, tổng sản lượng 12.353 tấn/năm.
 
VŨ VĂN(baolamdong.vn)