10-12-2019, 8:51 GMT+7

Tăng gần 1.000 doanh nghiệp trong năm 2019

 Ước tính đến hết năm 2019, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là khoảng 9 nghìn doanh nghiệp, tăng trên 970 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt trên 1.100 doanh nghiệp, tăng 12% so với cùng kỳ, đáng chú ý là có 300 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 9%. Đây là một năm được xem là khá thuận lợi đối với việc thành lập mới và kinh doanh của các doanh nghiệp, do môi trường đầu tư dần được cải thiện, việc xuất khẩu hàng hóa có mức tăng trưởng khá, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp. Và với kết quả của việc Lâm Đồng tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động của các dự án đã góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút và đầu tư được một số dự án lớn có đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh và thu ngân sách, như: Nhà máy Sợi lông cừu, Nhà mát bia Sài Gòn - Lâm Đồng.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,855,996