23-7-2019, 8:53 GMT+7

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

 Thời gian gần đây, lượng hàng xuất nhập khẩu qua các cảng ở Quảng Ngãi liên tục tăng cao. Nhờ đó, số thu thuế xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 1.700 tỷ đồng, bằng 70% dự toán được giao.

 

Bên cạnh quản lý tốt nguồn thu, Hải quan Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 
  Từ giữa năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dung Quất đã triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động cho 5 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi là PTSC, Gemadept, Hào Hưng, Hòa Phát và Doosan. Theo các doanh nghiệp, từ khi triển khai hệ thống này, hồ sơ, thủ tục để đưa hàng ra khỏi kho bãi cảng đơn giản hơn nhiều. Khi chưa triển khai hệ thống này, doanh nghiệp muốn lấy hàng phải đến cơ quan Hải quan để lấy giấy xác nhận hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan. Từ khi thực hiện hệ thống quản lý hải quan tự động, doanh nghiệp có thể trực tiếp đến doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để lấy hàng. Nhờ đó, thời gian đi lại làm thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu được rút ngắn, khắc phục được tình trạng ùn tắc tại kho bãi, tiết kiệm được ít nhất từ 1 đến 2 giờ cho mỗi lô hàng. 
    Hải quan Quảng Ngãi đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu. Đơn cử như việc áp dụng hệ thống VNACCS đã giúp cho việc khai báo mọi lúc, mọi nơi, hạn chế giấy tờ, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm được chi phí hành chính vừa tiết kiệm thời gian. Cùng với đó, Hải quan Quảng Ngãi thực hiện Đề án nộp thuế điện tử 24/7 tạo thuận lợi cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế. 
    Với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng tin học vào xử lý công việc theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch của ngành hải quan đã giúp cho người nộp thuế giảm về thời gian và chi phí. Đối với cán bộ, nhân viên cơ quan hải quan có nhiều thời gian hơn cho phân tích, xử lý thông tin do không phải nhập số liệu. Từ đó, chất lượng thông tin được tăng cường, có độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay./.     

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,964