24-7-2019, 13:27 GMT+7

Tập huấn Thương mại điện tử trong nền kinh tế số

 Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương vừa tổ chức “Hội nghị tập huấn Thương mại điện tử trong bối cảnh nền kinh tế số, và thực thi pháp luật trong thương mại điện tử” cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước tại Lâm Đồng. Lớp tập huấn cung cấp những kiến thức cơ bản về bảo vệ quyền sở hửu trí tuệ trong thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam, quy trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TMĐT. Phương pháp và cách thức thu thập chứng cớ vi phạm trong TMĐT cũng như kiểm soát nội dung trên mạng xã hội và xử lý truyền thông cũng được trao đổi để nhà quản lý tiếp cận với quản lý TMĐT trong nền kinh tế số. Đặc biệt, giảng viên dự án “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0”- Google đã giới thiệu tới hội nghị nhiều giải pháp hòa nhập trong thị trường TMĐT sôi động.

(Báo Lâm Đồng Online)

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,870,390