29-7-2021, 17:4 GMT+7

Thông báo tiếp nhận công dân Đà Lạt có nhu cầu trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai