27-9-2021, 10:15 GMT+7

Thu hút 51 dự án FDI

 Giai đoạn 2011-2020, tỉnh Lâm Đồng thu hút 51 dự án FDI, cấp mới với tổng vốn đăng ký 4.225,73 tỷ đồng (tương đương khoảng 173,73 triệu USD). Lũy kế đến nay có 103 dự án được cấp mới quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với vốn đăng ký đầu tư trên 12.205 tỷ đồng (tương đương 551,8 triệu USD), quy mô diện tích hơn 2.314 ha.
 
Cũng trong giai đoạn này, tỉnh triển khai thực hiện 35 dự án sử dụng nguồn vốn ODA với tổng vốn đầu tư khoảng 2.354 tỷ đồng. Các chương trình, dự án ODA của các nhà tài trợ nước ngoài (cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á,...) thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và nông nghiệp. Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao mức sống người dân.
 
NGUYỄN NGHĨA
http://baolamdong.vn/