17-9-2021, 8:9 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng tham gia Diễn đàn chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021

Ngày 16-9-2021, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, Báo Điện tử VnExpress tổ chức Diễn đàn trực tuyến quốc tế Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam năm 2021 với chủ đề: “Bắt kịp các xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch COVID-19”. Tham dự Diễn đàn về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Tại văn phòng Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Trung tâm cùng với lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn cũng theo dõi diễn biến của Diễn đàn để nắm bắt thông tin và có hướng đề xuất đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong thời gian tới.
 

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định bối cảnh hiện nay, kinh tế thế giới có sự thay đổi, nền nông nghiệp cũng cần định hướng, thích nghi để phát triển dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Với yêu cầu của thị trường ngày càng cao, nông nghiệp Việt Nam phải có khả năng thích ứng và sức cạnh tranh cao. Do đó, các địa phương cần thực hiện các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp, quản lý, giám sát nguồn gốc; hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp.
 

Đối với tỉnh Lâm Đồng, là địa phương có diện tích đất nông nghiệp 900.537ha chiếm tỷ lệ 92,1% diện tích đất tự nhiên, cơ cấu kinh tế ngành Nông Lâm nghiệp - Thủy sản chiếm tỷ trọng 40,1 % toàn tỉnh. Do đó sự đóng góp thực hiện chuyển đổi số của các Bộ, các Sở ban ngành chức năng, các nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân có ý nghĩa cần thiết để thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp và mở ra cơ hội phát triển nhanh, bền vững. Xác định tầm quan trọng này, hoạt động chuyển đổi số nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp góp phần đưa nông sản Lâm Đồng gia tăng giá trị, phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu, bắt kịp xu thế thị trường, phát triển theo hướng hiện đại, đồng thời phát huy tốt vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch Covid-19./.

TIPC LÂM ĐỒNG