24-4-2021, 11:59 GMT+7

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2021

         Căn cứ Kế hoạch số 9988/KH-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc "Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2021".


Căn cứ cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm 2021 tại văn phòng Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Ngày 24 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng  đã phối hợp Công ty TNHH Ngọc Huệ, Công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam –VPMilk, Công ty TNHH cà phê sạch Thái Châu tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 tại sân Trung tâm. Bên cạnh đó, công ty TNHH Ngọc Huệ đã tổ chức Chương trình thay nhớt miễn phí, chương trình lái xe an toàn và các hoạt động bán hàng giảm giá trên các sản phẩm, chương trình tặng quà cho khách hàng.... được đông đảo người dân tham gia và ủng hộ.

Phòng Xúc tiến Thương mại (TIPC Lâm Đồng)

Tin trong ngày.
Tin khác.