1-6-2020, 10:10 GMT+7

Trên 1,3 tỷ đồng hỗ trợ chứng nhận VietGAP

 Thông tin từ Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng cho biết, Chi cục sẽ dành 1,35 tỷ đồng để hỗ trợ các trang trại, cơ sở chứng nhận VietGAP. Theo đó, Chi cục sẽ hỗ trợ chi phí giúp cơ sở, trang trại phân tích mẫu đất, nước, phân tích sản phẩm, đồng thời tập huấn, tư vấn thực hiện và cấp giấy chứng nhận VietGAP lần đầu. Các cơ sở được Chi cục hỗ trợ theo ưu tiên về diện tích, quy mô sản xuất cũng như chủng loại cây trồng phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Dự kiến có 64 cơ sở được hỗ trợ, tăng số lượng diện tích đất được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP.

(
http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,548