6-4-2021, 11:19 GMT+7

Trên 1,7 tỷ đồng hỗ trợ nông dân

 Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, 8 huyện, thành phố đã cấp bổ sung trên 1,7 tỷ đồng vào Quỹ Hỗ trợ nông dân. Theo đó, thành phố Đà Lạt cấp 300 triệu; huyện Bảo Lâm cấp 250 triệu; các địa phương còn lại gồm thành phố Bảo Lộc, các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Tẻh, Đam Rông, Lạc Dương, mỗi huyện được cấp 200 triệu vào Quỹ HTND cấp huyện, thành phố. 
 
Nguồn quỹ này sử dụng cho các nhóm hộ nông dân vay phát triển các mô hình kinh tế, khuyến khích nông dân liên kết sản xuất - kinh doanh theo hướng tập trung sức mạnh tập thể, tăng sức cạnh tranh trên thị trường nông sản.
 
D.Q
http://baolamdong.vn/