29-8-2019, 9:47 GMT+7

Trên 64 tỷ đồng đầu tư nghề trọng điểm

 UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng với tổng mức đầu tư trên 64 tỷ đồng.
 
Công nghệ sinh học là 1 trong 3 ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế được tập trung đầu tư

Theo đó, từ nay đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng tập trung đầu tư 05 ngành, nghề trọng điểm, gồm: 03 ngành, nghề cấp độ quốc tế là Công nghệ sinh học, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành; 01 nghề cấp độ Asean là Điện công nghiệp; và 01 nghề cấp độ quốc gia là Công nghệ thông tin.

Tổng mức đầu tư 64,1916 tỷ đồng, gồm: mua sắm thiết bị đào tạo trên 34 tỷ đồng; đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý trên 16,9 tỷ đồng; xây dựng chương trình, giáo trình 0,95 tỷ đồng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học 1,66 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành 4,98 tỷ đồng; chi phí quản lý Dự án 1,66 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 0,83 tỷ đồng; chi phí khác và chi phí dự phòng 4,15 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai doạn 2016 - 2020 trên 61,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương cân đối từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 0,95 tỷ đồng và từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị 2 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án trong giai đoạn 2019 - 2020.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,030