16-7-2019, 9:57 GMT+7

Trên 99% doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

 Ngày 15/7, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham dự và chỉ đạo Hội nghị của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Cao Anh Tuấn chủ trì. Tại điểm cầu Lâm Đồng có ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng và các lãnh đạo của Cục Thuế, cán bộ chủ chốt của hệ thống thuế Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Cao Anh Tuấn cho biết: Hội nghị tập trung phân tích các nhiệm vụ làm được về công tác thu thuế, kết quả xử lý qua thanh tra, kiểm tra, khấu trừ, đôn đốc thu hồi nợ, hóa đơn điện tử, sáp nhập thuế khu vực; đồng thời, thảo luận về các giải pháp trong 20 nhóm giải pháp cho 6 tháng cuối năm và giải pháp cho năm 2020, cũng như các năm tiếp theo; đồng thời, các báo cáo, cũng như các tham luận cần nhấn mạnh đến các nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt công tác thuế, cũng như khắc phục các tồn tại để đạt được kết quả thu thuế tốt nhất…

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Thuế, cho biết: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.168.100 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 44.600 tỷ đồng, thu nội địa trừ dầu là 1.123.500 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 90.000 tỷ đồng, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 55.000 tỷ đồng...

Riêng nguồn thu do Tổng cục Thuế quản lý đạt khoảng 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN; chú trọng công tác quản lý nợ thuế, tập trung đôn đốc thu hồi nợ...

Ngành thuế cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và tăng cường hội nhập quốc tế. Cụ thể, duy trì hệ thống khai thuế qua mạng tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc, 99,8% doanh nghiệp tham gia; phối hợp với 50 ngân hàng thương mại kết nối nộp thuế điện tử với 99,6% doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ; tiếp tục triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực, khai và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử...

Hội nghị nghe báo cáo về những điểm chủ yếu của Luật Quản lý Thuế và chương trình hành động triển khai thực hiện Luật; nội dung chính của Thông tư hướng dẫn Nghị định về hóa đơn điện tử; báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra thuế; báo cáo công tác quản lý nợ và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng về tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý thuế… Hội nghị cũng nghe tham luận của nhiều địa phương về tình hình công tác thuế 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để hiện thực hóa quyết tâm vượt thu 5%.


(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,850,073