6-10-2020, 9:9 GMT+7

Từ đa dạng cây trồng đến mở rộng phát triển chăn nuôi

 Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo từ phát triển đa dạng cây trồng đến mở rộng quy mô, tăng tỉ trọng chăn nuôi trên địa bàn.


Những diện tích hoa trồng theo hướng công nghệ cao đang phát triển mạnh trên địa bàn Lâm Hà

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà - Hoàng Thanh Hải cho biết, thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản, định hướng, chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp địa phương. Trong đó có Nghị quyết số 06 ngày 5/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Cùng với đó, Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới, từ đó đã tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận. Trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Huyện ủy Lâm Hà chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng chú trọng đầu tư thâm canh; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; đổi mới và phát triển quan hệ sản xuất ở nông thôn theo hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, hình thành các liên kết sản xuất gắn chế biến, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu nông nghiệp trên địa bàn. 
 
Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn Lâm Hà đã phát triển được 6 mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp gồm: sản xuất và bao tiêu sản phẩm rau, củ, quả; sản xuất và bao tiêu sản phẩm chè chất lượng cao; sữa tươi; dược liệu, chuối Laba, cây ăn trái. Trên cơ sở đó, đã khích lệ và tạo điều kiện cho nông dân ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và làm giàu trên mảnh đất của mình. 
 
Huyện ủy Lâm Hà cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng đầu tư thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, phát triển vùng sản xuất cây công nghiệp với các loại cây trồng chủ lực có lợi thế của địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao như cà phê, cây chè, dâu tằm, rau hoa công nghệ cao... Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn Lâm Hà cũng có sự chuyển dịch theo hướng giảm diện tích những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao như các loại rau màu ngắn ngày; tái canh, cải tạo giống cà phê; mở rộng diện tích dâu giống mới, chè chất lượng cao, cây ăn quả, cây mắc ca, hoa, dâu tằm, dược liệu, cây ăn quả... Hiện nay toàn huyện có hơn 40 ha cà phê, 192 ha chè, 3.300 ha cây dâu tằm, 364 ha tiêu, 1.015 ha cây ăn quả và hàng trăm ha rau màu các loại. Toàn huyện hiện có 113 trang trại trồng trọt hiệu quả, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Trên địa bàn Lâm Hà hiện nay còn có rất nhiều giống cây trồng mới được đưa về trồng thử nghiệm để áp dụng phát triển đa dạng cây trồng cho địa phương. Nhờ thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên thu nhập trên đơn vị diện tích và năng suất lao động từng bước được nâng lên. Hiện nay, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt của Lâm Hà đạt hơn 114 triệu đồng/ha/năm. Lâm Hà cũng đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đến năm 2025 đạt trên 165 triệu đồng/ha.
 
Thời gian qua, chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Lâm Hà cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đó, từng bước đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới như sử dụng hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt, canh tác trên giá thể, canh tác thủy canh trong nhà lưới, nhà kính và canh tác đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như rau, chè VietGAP, cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, UTZ Certifield. 
 
Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn huyện Lâm Hà hiện đạt 11.798 ha, chiếm 24,5% diện tích đất canh tác, tăng 3.998 ha so với cuối năm 2015. 
 
Không chỉ nâng cao giá trị cây trồng, Lâm Hà còn được biết đến với tư cách huyện có tỷ trọng chăn nuôi cao so với huyện tương đồng. Thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phát triển chăn nuôi một cách bền vững hiệu quả và thực hiện tốt Luật Chăn nuôi thú y có hiệu lực từ năm 2020. Hiện nay, ngành chăn nuôi của Lâm Hà tiếp tục phát triển ổn định, có sự thay đổi về quy mô, hình thức chăn nuôi, từng bước chuyển dịch theo quy mô gia trại, trang trại công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Lâm Hà đang đẩy mạnh phát triển các vùng chăn nuôi tập trung; phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản và các giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, Huyện ủy Lâm Hà cũng đang chỉ đạo đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, khuyến khích các hộ nông dân có điều kiện chuyển đổi giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Theo thống kê, hiện nay toàn huyện có tổng đàn bò hơn 8.400 con; đàn trâu hơn 390 con; đàn gia cầm khoảng 960 ngàn con; đàn heo hơn 82 ngàn con. Đến nay, trên địa bàn Lâm Hà có 124 trang trại chăn nuôi và khoảng 90 cơ sở chăn nuôi gia công cho các công ty.
 
“Thời gian tới, Huyện ủy Lâm Hà sẽ tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tập trung đầu tư thâm canh diện tích cây trồng đã chuyển đổi. Đồng thời, giữ vững cơ cấu cây trồng chủ lực; khuyến khích thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển. Tiếp tục mở rộng diện tích rau, hoa ứng dụng công nghệ cao tại các khu vực có lợi thế, nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất và nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Tập trung cải tạo giống và nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi; thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường… Qua đó, góp phần phát triển đa dạng, nâng cao giá trị cây trồng, mở rộng quy mô, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trên địa bàn”, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà - Hoàng Thanh Hải cho biết thêm.
 
DUY DANH(baolamdong.vn)