24-3-2020, 10:21 GMT+7

Ứng dụng công nghệ ghép hiệu quả tăng trên 30%

 Cùng với phương thức ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất giống cây trồng như công nghê giống mới, công nghệ sinh học bằng nuôi cấy Invitro, công nghệ giá thể thì hiện nay đã triển khai thành công ứng dụng công nghệ ghép

 

Cụ thể, hiện nay tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng thành công công nghệ ghép trên các giống cây họ cà, đặc biệt 100% các giống cà chua đã sử dụng công nghệ ghép kháng bệnh héo xanh để sản xuất đại trà. Bên cạnh đó một số cây họ cà khác như cà tím, ớt ngọt đang từng bước ứng dụng công nghệ ghép trong sản xuất giống. Việc ứng dụng công nghệ ghép giúp giảm tỷ lệ trên 80% bệnh héo xanh trên cây họ cà. Ngoài ra, công nghệ ghép hiện còn được sử dụng rộng rãi trên các loại cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm cho hiệu quả kinh tế cao hơn 30% so với không ứng dụng công nghệ ghép, đồng thời tăng sức đề kháng, giảm sâu bệnh cho cây trồng ./.
Hoàng Á

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,869,503