14-7-2021, 10:57 GMT+7

Ưu tiên tăng đàn bò thịt lai các giống cao sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, mục tiêu đến năm 2025, ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng ưu tiên tăng đàn bò thịt lai tại địa bàn các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Tẻh, Cát Tiên với tổng số 30.000 - 32.000 con, đạt tổng sản lượng 8.500 - 9.000 tấn. 
 
Đó là các giống bò thịt lai cao sản gồm: Brahman, Red Angus, Sind, Drough, Blanc Blue Belgium… được phát triển chăn nuôi đồng bộ các giải pháp mô hình chuồng nuôi công nghệ cao, công nghệ quản lý dinh dưỡng, sử dụng chip điện tử trong theo dõi đàn, kiểm soát sức khỏe vật nuôi; tự động hóa xử lý môi trường…
 
Tính chung tổng đàn bò thịt các giống nuôi ở Lâm Đồng phấn đấu đạt 100.000 - 105.000 con vào năm 2025. Trong đó, khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, các dự án đầu tư quy mô lớn, quy trình khép kín, kiểm soát tốt dịch bệnh, giá thành cạnh tranh.
 
V.VĂN
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.