3-2-2020, 9:6 GMT+7

Việt Nam chung tay chống rác thải nhựa hướng đến phát triển xanh, bền vững

 Việt Nam là một trong số các quốc gia hưởng ứng mạnh mẽ hoạt động bảo vệ môi trường năm 2019. Trong đó, ô nhiễm rác thải nhựa được Chính phủ quan tâm hàng đầu.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực thực hiện cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trong năm qua với hàng loạt hoạt động trong nước và quốc tế được thực hiện như: ký kết Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế thế giới về hợp tác xử lý rác thải nhựa; thành lập Liên minh chống rác thải nhựa...

 

Lễ ra quân chống rác thải nhựa
Lễ ra quân chống rác thải nhựa

 

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và chỉ đạo Lễ ra quân chống rác thải nhựa tại Hà Nội vào tháng 6/2019 và tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, coi môi trường là một trong 3 trụ cột phát triển bền vững; kêu gọi toàn thể cộng đồng nâng cao trách nhiệm xã hội, chung tay chống rác thải nhựa, tích cực tham gia phân loại, thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; đồng thời, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Hiện các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đang tích cực xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động phòng, chống rác thải nhựa nhằm từng bước thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa tại Việt Nam trong xu thế phát triển chung toàn cầu.

Tại Việt Nam, hoạt động bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững được các địa phương tích cực thực hiện. Điển hình là thành phố Đà Nẵng trong 10 năm qua, nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết tâm, đồng thuận, chung sức thực hiện nhiều nhiệm vụ, chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường trong bối cảnh hội nhập, phát triển toàn cầu và tác động của biến đổi khí hậu; bảo tồn gắn với quản lý, khai thác các giá trị tài nguyên thiên nhiên để trở thành tiêu điểm và hấp dẫn toàn cầu về điểm đến du lịch sinh thái, thân thiện môi trường.

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,028