22-10-2021, 17:11 GMT+7

Xây dựng 34 ha mô hình sản xuất hữu cơ

 Theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, từ đầu năm 2021 đến nay, trung tâm này đã phối hợp ngành nông nghiệp các huyện trong tỉnh Lâm Đồng xây dựng 34 ha mô hình sản xuất hữu cơ với nhiều loại cây trồng khác nhau.
 
Trong đó, mô hình sản xuất hữu cơ với tổng diện tích 10 ha cây lúa tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên và cây ăn quả tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai. 
 
Tiếp theo, mô hình sản xuất hữu cơ với quy mô 5 ha gồm cây cà phê tại xã Hòa Bắc và cây mắc ca tại xã Hòa Trung cùng thuộc địa bàn huyện Di Linh. 
 
4 ha sản xuất hữu cơ được triển khai canh tác mô hình cây măng tây tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà và cây củ năng tại xã Pró, huyện Đơn Dương.
 
Ngoài ra, qua hoạt động phối hợp nói trên, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã khảo sát, thu thập các thông tin về tình hình sản xuất hữu cơ của 300 hộ trên địa bàn 6 huyện trong tỉnh để khuyến khích, hỗ trợ phát triển.
 
VĂN VIỆT 
http://baolamdong.vn/