14-4-2021, 11:13 GMT+7

Xây dựng 8 mô hình sản xuất hữu cơ

 Trong phạm vi triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng bổ sung 8 mô hình canh tác hữu cơ để nhân rộng trên địa bàn, tổng dự toán kinh phí 926 triệu đồng.
 


Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 650 triệu đồng (tỷ lệ 70%), vốn đối ứng của người sản xuất 276 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 30%).
 
Với 8 mô hình canh tác hữu cơ nói trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng chọn lựa các loại cây trồng gồm: rau ăn củ (2 mô hình), lúa, sầu riêng, cà phê, mắc ca, nấm, rau ăn quả (6 mô hình). 
 
Sau khi hoàn chỉnh quy trình sản xuất hữu cơ đối với 8 loại cây trồng vừa nêu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng dự kiến chi phí 70 triệu đồng tiền ngân sách để tổ chức 7 cuộc hội thảo đầu bờ chuyển giao cho người sản xuất trong vùng. 
 
VŨ VĂN (Báo Lâm Đồng)
Tin trong ngày.
Tin khác.